Een spannende zoektocht naar een moord in 1734
Een spannende zoektocht naar een moord in 1734

Floris Aukema

Floris Aukema (1902-1984), auteur van 'De Ondergang', 'Agnes' en diverse andere toneelstukken van de Openluchtspel Vereniging Roderwolde.
Floris Aukema (1902-1984), auteur van ‘De Ondergang’, ‘Agnes’ en diverse andere toneelstukken van de Openluchtspel Vereniging Roderwolde.

In de nazomer van 1962 begon de stichting Openluchtspelen Roderwolde, die vlak daarvoor was opgericht, de opvoering van een serie jaarlijkse toneelstukken. Tot op de dag van vandaag houdt men dat vol, nu al meer dan een halve eeuw dus. Een knappe prestatie van dit kleine dorp, men slaagt er in om elk jaar weer een succesvol toneelstuk neer te zetten.

De oorsprong van deze traditie ligt eigenlijk in 1911. Toen werd toneelvereniging ‘De Woldbloem’ opgericht. Toen die vereniging 50 jaar bestond in 1961 werd een zeer succesvolle revue opgevoerd. Deze werd vaak herhaald maar op een gegeven moment was de vut er wel uit en wilde men iets nieuws. Toen schijnt de naam Floris Aukema genoemd te zijn, iemand met een warme belangstelling voor cultuur en geschiedenis en die een vlotte pen had. Aukema had die goede reputatie als schrijver te danken aan diverse stukken die hij geschreven had voor schooluitvoeringen en jeugdwerk. Ook had hij in 1946 een revuetje geschreven om de bevrijding te vieren. Zo kwamen een enthousiaste groep toneelmensen en een schrijver die, doordat zijn zoon een deel van de boerderij had overgenomen nu meer tijd had, bij elkaar. Een succesvolle combinatie was geboren.

Het eerste stuk dat men in 1962 opvoerde heette ‘De Ondergang’ en handelde over het trieste levenslot van Agnes de Coninck, dochter van Barteld de Coninck, heer van Peize. Met Barteld, een weduwnaar, ging het niet zo goed. De veepest trof hem zwaar en hij hoopte via een goede huwelijkspartner van zijn dochter er weer bovenop te komen. Helaas, ook dat mislukte toen Agnes trouwde met Antonius Clant, een student. Barteld zocht vergetelheid in de drank en smeedde uiteindelijk een plan om Antonius Clant uit de weg te ruimen. Een plan dat op tragische wijze mislukte.

In 1970 werd 'Agnes' opgevoerd als openluchtspel in Roderwolde. Eigenlijk  was het een heropvoering van 'De Ondergang', Justina Abelina heet in het stuk Agnes.
In 1970 werd ‘Agnes’ opgevoerd als openluchtspel in Roderwolde. Eigenlijk was het een heropvoering van ‘De Ondergang’, Justina Abelina heet in het stuk Agnes.

‘De Ondergang’ was een succes. Het verhaal,dat zich grotendeels afspeelt in 1715 op het Huis te Peize, is deels verzonnen en deels gebaseerd op een verhaal dat Floris Aukema van zijn vader had gehoord. Ongetwijfeld heeft het feit dat het verhaal dus deels ‘echt’ was de nieuwsgierigheid gewekt. De herkenbaarheid werd nog verder vergroot doordat Aukema veel veld- en andere namen gebruikte die ook in 1962 nog in zwang waren in Peize en Roderwolde. Elk jaar, tot en met 1973, schreef Aukema een nieuw stuk. Dat is ook niet helemaal waar, in 1970 greep Aukema nog een keer terug op het stuk uit 1962. Waarom is niet duidelijk, misschien was de vraag groot om dat nog een keer op te voeren of had Aukema minder inspiratie. Hoe dan ook, hij paste de teksten een klein beetje aan en veranderde de naam van het stuk in ‘Agnes’ en dat werd opgevoerd.

In 1966 gaf Aukema een interview in het Nieuwsblad van het Noorden. Daarin stond dat hij zijn inspiratie opdeed terwijl hij aan het koeien melken was. Het interview werd vergezeld van een foto waarop hij als zodanig aan het werk was. Tot op de dag van vandaag heeft Floris Aukema een goede reputatie in Roderwolde vanwege zijn inspanningen voor de stichting Openluchtspelen Roderwolde.

Het drama van Justina Abelina
is een uitgave van Uitgeverij Passage

Deze website is gemaakt door iNFORMule