Een spannende zoektocht naar een moord in 1734
Een spannende zoektocht naar een moord in 1734

Rechter Gerrit Overdiep

Gerrit OverdiepGerrit Overdiep heeft in het verhaal over Justina Abelina de Coninck een zeer grote rol gespeeld. Van beroep was Overdiep rechter in Groningen. Als zodanig kreeg hij veel te maken met de berechting van de leden van de in die stad zeer actieve kraakbeweging eind jaren ’70 begin jaren ’80. De tegenstanders van Overdiep vonden dat hij zijn opdracht als onafhankelijk rechter niet nakwam en dus kreeg hij er in (extreem-)linkse hoek flink van langs. De term ‘demp Overdiep’ werd zeer bekend, in mei 1982 werd er zelfs een festival georganiseerd onder die naam. Het schijnt Overdiep niet zoveel gedaan te hebben, het verhaal gaat dat hij het geen probleem vond om met een poster met deze leuze op de foto te gaan.

Veel mensen verbazen zich over de geboorteplaats van Overdiep. Hij is geboren in Leysin, Zwitserland, omdat de familie daar tussen 1913 en 1919 verbleef in verband met de ziekte van zijn vader, Gerrit Siebe Overdiep. Het gezin wilde wel eerder terug naar Nederland maar de eerste wereldoorlog verhinderde dat. Gerrit Siebe Overdiep was geboren in Vries en een bekend taalkundige.

Uiteindelijk studeerde Gerrit Overdiep rechten en na een lange carrière werd hij uiteindelijk in 1977 rechtbankpresident in Groningen. Naast zijn werk was hij een groot cultuurliefhebber. Hij heeft jarenlang in het bestuur van het Groninger Museum gezeten waarbij hij zich verzette tegen al te veel moderne invloeden. Verder hadden met name historische onderwerpen zijn belangstelling. Uit de variëteit van onderwerpen waar hij zich mee bezig heeft gehouden bleek wel zijn brede interesse. Zo heeft hij zich o.a. bezig gehouden met IJe Wijkstra (die in 1928 vier veldwachters neerschoot), de ontginning van het Groninger Westerkwartier, de Slag bij Ane (1227), de geschiedenis van zijn eigen woning, Ter Hansouwe in Peize, door sommigen ook wel het oudste steenhuis van Drenthe genoemd. De meeste waardering kreeg hij voor het werk dat hij verrichtte voor de restauratie van de vesting Bourtange. Overdiep heeft pionierswerk verricht om de geschiedenis van Peize en haar havezate te onderzoeken.

Het huis ter Hansouwe, jarenlang de woning van Gerrit Overdiep. Het huis is prachtig gerenoveerd en nu in gebruik als vakantiewoning en Bed & Breakfast. Het staan aan De Horst 21, de weg van Peize naar Eelde. Het wordt wel aangeduid als het oudste steenhuis van Drenthe.
Het huis ter Hansouwe, jarenlang de woning van Gerrit Overdiep. Het huis is prachtig gerenoveerd en nu in gebruik als vakantiewoning en Bed & Breakfast. Het staan aan De Horst 21, de weg van Peize naar Eelde. Het wordt wel aangeduid als het oudste steenhuis van Drenthe.

Jarenlang heeft Overdiep gezocht naar een schilderij van Herman Collenius waarop het Huis te Peize was afgebeeld samen met drie kinderen van de familie De Coninck. Hij wist door andere bronnen dat zo’n schilderij bestond of, in het ergste geval, bestaan had. Uiteindelijk had zijn queeste (een passend woord) eindelijk succes doordat hij getipt werd door de directeur van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. De manier waarop hij de eerste aanblik van het schilderij onderging levert nog steeds een leuk verhaal op.

In 1998 overleed Overdiep te Peize. Hij werd begraven in een Gronings dorp waar ook enkele familieleden zijn begraven.

Het drama van Justina Abelina
is een uitgave van Uitgeverij Passage

Deze website is gemaakt door iNFORMule