Een spannende zoektocht naar een moord in 1734
Een spannende zoektocht naar een moord in 1734

Loflied op Antonius Clant

De dissertatie van Antonius Clant wordt afgesloten met een bijzondere bladzijde. De bladzijde bevat een loflied van Hermannus Gideon Clemens op Antonius Clant in het Hebreeuws. Waarschijnlijk was Clemens een studievriend en het zal niet ongebruikelijk zijn dat zo’n bladzijde toegevoegd werd. Bovenaan staat ‘kabbalistische spelen’ en daar kan worden afgeleid dat het er ook om ging om te laten zien wat men kon. De vertaling van de bladzijde luidt in zijn geheel aldus:

Lusus Cabbalisticus = kabbalistische spelen

Dictatus honori = eerbetoon aan

Na ‘AD EUNDEM’:

“Ik heb alle jongemannen onderzocht

die zich in deze stad bevinden

en ik vond er niet één zoals jij

niet in wijsheid en niet in woordkunst

want jij beschikt over (Gods?) vrees

over wijsheid en begrip

jij bent de uitverkorene onder de uitverkorenen

en alle verborgenheden van de Tora zijn jou klaarhelder

je torent als een cedar boven het water

en al je gedachten zijn in de Hemelen

dit is een verwijzing naar de beredenering

die je deze dag beredeneerde

want hij is van grotere waarde dan zilver en parels

en hij smaakt naar de Levensboom (de Tora)

en wie kan er überhaupt in volheid prijzen

tussen de groten zal zijn naam bekend zijn!

Blijft toch het rechte pad belopen

en je zult het hoofd van de leerschool worden

aldus getuigde ik in dichtvorm

Hermannus Gideon Clemens

één greintje scherpe peper is beter

dan een mandvol pompoenen”

Het drama van Justina Abelina
is een uitgave van Uitgeverij Passage

Deze website is gemaakt door iNFORMule