Een spannende zoektocht naar een moord in 1734
Een spannende zoektocht naar een moord in 1734

Het dagboek van Abelina van den Clooster

Uit het fictieve (maar niet onware) dagboek van moeder Abelina van den Clooster:

Dagboekbladzijde 2 van 7
Eerder Later

ergens in 1708:
‘t Is af

Nou, Collenius heeft in alle opzichten zijn reputatie waargemaakt. Prachtig schilderij maar wat viel de uiteindelijke prijs tegen!!! Mijn man wilde zo graag en de kinderen én de havezate groot op het schilderij en dat werd te duur. We moesten kiezen en het resultaat zegt genoeg over onze keuze. Nou ja, het hangt nu boven de haard en we zullen verder niet klagen.

Wat klopt er; wat klopt er niet; wat klopt een beetje?

Zo'n schilderij laten maken was erg duur. Of dat gevolgen heeft gehad voor de manier van afbeelden is niet bekend.

ergens in 1716:
Ellende

koebeestenVanmiddag kwam onze pachter Jan Stevens langs met een slecht bericht. Ook onze koeien vertonen tekenen van de veepest die ons gebied nou al enkele maanden teistert. De vrees bestaat dat we geen enkel koebeest meer overhouden zoals sommige andere boeren al hebben moeten ondergaan.

Wat klopt er; wat klopt er niet; wat klopt een beetje?

In deze jaren werden de noordelijke gewesten weer eens getroffen door een veepest. De gevolgen daarvan waren soms dramatisch. De bijgevoegde lijst bevat de naam gevolgd door het aantal 'koebeesten' dat per eigenaar overleden is. Het zou van Peize kunnen zijn, maar het is een beschrijving van Blaricum.

ergens in 1716:
Student

grunnuniOnze ergste verwachtingen zijn uitgekomen, ook de laatste koe is gisteren doodgegaan. Justus zegt dat het uiteindelijk allemaal wel goed zal komen maar ik weet het nog niet.
Zeino Abel kwam vanmorgen bij mij en vertelde mij dat hij ontslag wilde nemen als kornet. Oorlog was niks voor hem zei hij. Nu wil hij zich laten inschrijven bij de Groninger Academie. Ik heb maar niets gezegd maar als Zeino Abel al geen soldaat is, een student is hij helemaaaal niet. Maar ja, als hij zich iets in het hoofd heeft gezet dan weet je het wel.

Wat klopt er; wat klopt er niet; wat klopt een beetje?

Zeino Abel voegde pas na de dood van zijn vader de voornaam Justus aan zijn naam. Hij is inderdaad heel kort kornet geweest, dat was heel gangbaar voor jonge zonen van edelen. Een kornet was eigenlijk een officier in opleiding. Op deze manier kon men, als men niet de oudste zoon was, toch een militaire carrière opbouwen. Voor hem was dat niet zo van belang aangezien hij de enige zoon was en toch wel de havezate en de bijbehorende titel zou overnemen. De inschrijving bij de Groninger universiteit is juist.

ergens in 1717:
Een akkerstudent

Nou, Zeino Abel is er niet eens in geslaagd om een studierichting te kiezen toen had hij al bepaald dat hij ook niet wilde studeren. Ik maak me soms wel zorgen om die jongen, wat wil hij nou eigenlijk? Justus zegt dat hij er eens met Wigbolt Alexander, zijn oudere broer in Noorddijk, over wil praten, misschien weet die iets!”

Wat klopt er; wat klopt er niet; wat klopt een beetje?

Over de studie van Justus Zeino Abel de Coninck zijn geen verdere tastbare bewijzen gevonden in de archieven. Justus de Coninck had een oudere broer, Alexander Wigbolt, die in Noorddijk woonde. Hij was de eigenlijke heer van Peize maar vanwege zijn huwelijk met een niet-adellijke deed hij afstand van zijn titel.

ergens in 1719:
Een plannetje

Gisteravond zat ik bij het haardvuur (en ons schilderij, ik ben daar nog steeds verrukt over) weer te borduren toen ik nog eens nadacht over Zeino Abel. Het zou goed zijn als die jongen, die verder toch weinig uitvoert, net als mijn man, in de Drentse Ridderschap terecht zou komen. Dan heeft hij toch wat omhanden en brengt wat geld in het laatje. Dan moeten we in de familie toch echt nog een andere havezate hebben anders kan het niet. En nou hoor ik dat Titus van Ewsum niet zo gelukkig met Mensinge in Roden is. Hmmm.

Wat klopt er; wat klopt er niet; wat klopt een beetje?

Dit zou waar kunnen zijn.

Het drama van Justina Abelina
is een uitgave van Uitgeverij Passage

Deze website is gemaakt door iNFORMule