Een spannende zoektocht naar een moord in 1734
Een spannende zoektocht naar een moord in 1734

Het project Justina Abelina genomineerd voor de Drentse Geschiedenisprijs (maar eervol tweede of derde). En de talkshows gaan door!

Elk jaar organiseert de Drentse Historische Vereniging de uitreiking van de Drentse Geschiedenisprijs. In het jurystatuut staat het als volgt omschreven:

‘De prijs, bestaande uit een oorkonde en een bedrag van € 1.000,– (éénduizend euro), wordt uitgereikt aan een persoon, een groep van personen of een instelling, die zich op een bijzondere manier ingezet heeft voor de geschiedenis van Drenthe. De activiteiten kunnen zeer verschillend zijn: een publicatie over een bepaald thema in de Drentse geschiedenis, activiteiten van een werkgroep op dit gebied, inzet voor behoud van historisch waardevolle bouwwerken, enz. Dit zijn echter slechts suggesties, de jury staat open voor elk idee. Wel is een voorwaarde dat de activiteit in 2015 heeft plaats gevonden of in dat jaar is afgerond. N.B. Personen of instellingen die zich beroepsmatig met het onderwerp bezighouden, kunnen niet voor toekenning van de prijs in aanmerking komen.’ 

In de radiouitzending van 14 februari jl. bij RTV Drenthe werden drie genomineerden voor 2015 bekend gemaakt. En het ‘project Justina Abelina’ was er ook bij. De beide andere genomineerden waren:

Thijs Rinsema: boek ‘Tussenstation Meppel. Frits Blasbalg op de vlucht voor Hitler’

Vereniging Historisch Anloo: project ‘Rondom Magnus’

Op zondag 13 maart werd in een live-uitzending van RTV Drenthe, in het programma Drenthe Toen, de uiteindelijke prijswinnaar bekend  gemaakt. Thijs Rinsema viel de eer te beurt als waardering voor het boek over Frits Blasbalg en zijn gehele oeuvre, bij deze nog van harte gefeliciteerd.

De jury maakte bekend dat er 15 verschillende kandidaten waren van een gemiddeld hoog niveau. Het feit dat het project ‘Justina Abelina’ genomineerd was is een waardering van de jury en wordt in dank aanvaard.

Het ‘project Justina Abelina’ bestaat uit meerdere onderdelen:

  • het boek ‘Het drama van Justina Abelina’
  • de historische talkshow met dezelfde naam
  • de wandeltocht die gemaakt is in samenwerking met Paul Straatsma
  • het You Tube filmpje, gemaakt door Ferry Sieders
  • het fictieve maar niet geheel onware dagboek van Abelina van den Clooster (de moeder van Justina Abelina)
  • de website www.justinaabelina.nl

Rest nog te zeggen dat de kandidaatstelling voor de nominatie op voortreffelijke wijze is gedaan door Ada van Dijk uit Roderwolde.

DE TALKSHOW ‘HET DRAMA VAN JUSTINA ABELINA’ IS NOG STEEDS TE BOEKEN. ZIE ONDER TALKSHOW!

 

Reageer

Het drama van Justina Abelina
is een uitgave van Uitgeverij Passage

Deze website is gemaakt door iNFORMule