Een spannende zoektocht naar een moord in 1734
Een spannende zoektocht naar een moord in 1734

Privacyverklaring en disclaimer

Privacyverklaring

Wij nemen uw privacy net zo serieus als onze eigen dienstverlening en dus houden wij ons ook aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hoe wij hier vorm aan geven kunt u hieronder lezen.

Gegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het gebruik van ons contactformulier of het bestellen van het boek ‘Het drama van Justina Abelina’, worden maximaal 2 jaar opgeslagen (of langer waar dat wettelijk is vereist). Uw gegevens worden niet doorgeleid naar derden. Wel worden bij de bestelling van het boek uw gegevens rechstreeks doorgegeven aan Uitgeverij Passage, ter verwerking van uw bestelling.

Cookies en statistieken

Deze site maakt geen gebruik van cookies. Wel worden er van uw bezoek statistieken bijgehouden, zoals het tijdstip van bezoek van de site, het aantal bezochte pagina’s en hoe lang uw bezoek heeft geduurd. Dit gebeurt volledig anoniem, niets is hierbij naar u persoonlijk te herleiden. Deze statistieken worden gebruikt om deze site en onze dienstverlening verder te optimaliseren.

De eigenaar van deze site behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Disclaimer

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Het auteursrecht op deze website berust bij Wim Ensing of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Wim Ensing. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Wim Ensing.

Het drama van Justina Abelina
is een uitgave van Uitgeverij Passage

Deze website is gemaakt door iNFORMule